PRO KIDS high tennis competition group

Akademia tenisa współpracująca z najlepszymi trenerami z Polski i Świata.
Wspierana przez fundację „PRO KIDS Foundation”.
Zapewniamy rozwój sportowy na zaawansowanych poziomach amatorskich, zawodniczych i wyczynowych.

Misja

Skuteczniej, celniej, mocniej.

CTS Bielik, Rafał Rybicki

Kompetencyjne nauczanie gry w tenisa przy współpracy z najlepszymi trenerami i organizacjami z Polski i Świata.

Rozwój szeroko rozumianego przygotowania fizycznego bezpośrednio skorelowanego z grą w tenisa, zwierający się w parametrach psychicznych, czuciowych, koordynacyjno‑zwinnościowych, szybkościowych, mocowych, elastyczno-gibkościowych (zakresy ruchu), wytrzymałościowych i siłowych.

Profesjonalne tworzenie środowiska, w którym każdy ma możliwość wykorzystania zdrowego i efektywnego rozwoju zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami.

Cele

Rozwój tenisowy, w tym psychiczny, taktyczny, techniczny i fizyczny realizowany w ramach autorskich programów polegających na:

 • Systematycznych, profesjonalnych zajęciach mających na celu bezpośrednie zwiększanie umiejętności graczy.

 • Regionalnych, regularnych konsultacjach trenerskich i zawodniczych bazujących na analizach i procesach uzyskiwania kompetencji tenisowych.

 • Zgrupowaniach i obozach prowadzonych metodycznie w ramach dostosowanego programu. Każdy obóz ma założenia treningowe. W cyklu zgrupowań są określone główne umiejętności, które kształcimy.

Jednym z głównych celów akademii jest działanie w procesie wspomagania prawidłowego, zdrowego i bezpiecznego, nowoczesnego rozwoju dzieci i młodzieży w szeroko rozumianej edukacji tenisowej i życia.

Na bazie posiadanych zasobów, specjalnie w tym celu utworzyliśmy prestiżową pod względem kompetencji akademię tenisową PRO KIDS Tennis Academy przy PRO KIDS Foundation zrzeszających najlepszych, nowoczesnych (bazujących na najnowszej, dostępnej wiedzy akademickiej i praktycznej) trenerów z Polski i Świata.

Cechą wyróżniającą PRO KIDS Tennis Academy jest wysoko efektywny, autorski system Ad & Ad – Adjustment and Adaptation (bazujący na dopasowaniu
i adaptacji) umożliwiający, w dobrze dobranych do indywidualnego, biologicznego rozwoju zawodnika warunkach, stopniowe nabywanie szeroko rozumianych umiejętności.

Podstawą systemu Ad & Ad są trzy bazowe, uzupełniające się programy funkcjonujące na tej samej osi:

 • Premium Coaches (konsultacje i analizy w Polsce)
 • Exclusive Coaches (konsultacje i analizy na wyjazdach)
 • TDP – Talent Development Program zwierający w sobie cykle prestiżowych turniejów Champions – Mistrzaki

Cechą wyróżniającą nowatorski na skalę Świata, autorski system Ad & Ad wdrożony w PRO KIDS Tennis Academy jest szczegółowe przyporządkowanie wszystkich parametrów, szeroko rozumianych obciążeń (fizycznych, psychicznych i technicznych), w tym wielkości kortów, wysokości siatek, piłek (szybkości, wysokości odbicia, wielkości) oraz rakiet i innego sprzętu pomocniczego do aktualnych cech biologicznych, także psychofizycznych każdego zawodnika.

W Ad & Ad na każdym etapie rozwoju dobieramy warunki nauki do bieżącego rozwoju dzieci i młodzieży prawidłowo naśladując duży, dorosły tenis. Dzięki temu nasi zawodnicy grają jak dorośli w harmonijnych, dostrojonych do siebie warunkach.

W PRO KIDS Tennis Academy pozwalamy naszym zawodnikom spokojnie w długofalowym procesie zdrowo się rozwijać i dorastać wraz ze stopniowym zwiększaniem wszystkich atutów i barier, które odwzorują docelowy duży, dorosły i bardzo szybki tenis.

Jest to całkowite zerwanie z niezdrowymi, starymi, tradycyjnymi i mało efektywnymi próbami zbyt szybkiego, nieprawidłowego „gonienia” ogromnego kortu, żółtych piłek i gigantycznych, ciężkich rakiet ze zbyt grubymi uchwytami, którymi dzieci nie mogą prawidłowo się posługiwać.

Naszymi działaniami ograniczamy niezdrowe, kontuzjogenne warunki i błędne adaptacje do złych warunków (w tym nieprawidłowe chwyty, nieprawidłowe ruchy, niewłaściwe poruszanie się, czy brak faktycznej kontroli i mocy).

W naszej akademii pozwalamy naszym podopiecznym przede wszystkim zdrowo i bardzo efektywnie nabierać dobrych umiejętności mentalnych, fizycznych, taktycznych i technicznych w profesjonalnie dobranym środowisku dla dzieci (PRO KIDS). Stwarzane im warunki automatycznie umożliwiają budowanie wszystkich prawidłowych wzorców bez nadmiernych obciążeń fizycznych i psychicznych.

Dzięki temu dajemy naszym dzieciom zdrową, ogromną przewagę w długofalowym procesie rozwoju, rywalizacji i życiu.

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU:

 • opieka w całym życiu zawodniczym i pozawodniczym.
 • Profesjonalne, długofalowe rozwijanie potencjału sportowego zawodników przy wsparciu fundacji PRO KIDS Foundation.
 • Budowanie grupy zawodników z potencjałem sportowym od wczesnych etapów rozwoju w celu prowadzenia profesjonalnej opieki w całym procesie.
 • Konsultacje w programach Premium i Exclusive Coaches.

 • Budowanie bazy danych zawodników, w celu systematycznego, długofalowego monitorowania procesu od dziecka do wysokiego wyczynu po zakończenie kariery i funkcjonowanie jako senior, trener.
  • Baza danych umożliwia obserwacje i analizy pod kątem nauki i rozwoju:
   • tenisowego (technika, taktyka).
   • Fizycznego (biomechanika ruchu, unikanie kontuzji, szeroko rozumiany „trening” dopasowany do rozwoju, w tym biologicznego).
   • Psychicznego (rytuały, motywacje, cechy wykazywane w rywalizacji, rozwój mentalny).
   • Procesu przejścia od dziecka przez juniora do zawodnika wysokiego wyczynu oraz zakończenia kariery i funkcjonowania w życiu poza zawodniczym.
  • Umożliwia współpraca team-ów zawodników w zakresie:
   • rozwoju i modyfikacji technik gry.
   • Doboru taktyki w oparciu o potencjał zawodnika.
   • Rozwoju fizycznego zawodnika.
   • Funkcjonowania w procesie kariery sportowej.
   • Zakończenia kariery sportowej i przejścia do życia poza zawodniczego.

 • Cykle turniejów Mistrzaki (Champions) mają na celu podsumowanie, doszlifowanie zainicjowanego procesu prowadzonego na zgrupowaniach i przygotowanie do dalszej nauki i rywalizacji.
 • Cykle dają możliwość rozgrywania meczy turniejowych zawodnikom na wysokim, zbliżonym poziomie w dopasowanych warunkach, zgodnych z systemem Ad & Ad.

ZGŁOSZENIA i PROCES KWALIFIKACJI DO TDP & Champions:

 • Zgłoszenie następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza.
 • Po konsultacji i/lub zgrupowaniu następuje zakwalifikowanie zawodnika do odpowiedniej grupy.
 • Zawodnik, który będzie wykazywał cechy determinujące i umożliwiające dalszy rozwój będzie otrzymywał powołania na zgrupowania i turnieje.

Forma działalności

Premium Coaches, który jest realizowany w Polsce, gdzie prowadzimy konsultacje, zajęcia i zgrupowania dla trenerów i zawodników:

 • w Warszawie  – Mysiadle na kortach przy ul. Wiosennej 8.

Oferta

Program skierowany jest do ambitnych amatorów i zawodników, w tym wysokiego wyczynu. Są to profesjonalne konsultacje mające na celu zidentyfikowanie limitujących rezerw (technicznych, fizycznych, taktycznych, czy mentalnych), których uzupełnienie przyniesie graczowi poprawę.

Cennik

Konsultacje na korcie
Jeden gracz koszt 150 zł/h + opłata za korty + dobrowolna wpłata 25 zł/h na fundację PRO KIDS Foundation.
Dwoje graczy koszt 200 zł/h + opłata za korty + dobrowolna wpłata 50 zł/h na fundację PRO KIDS Foundation.
Czterech graczy koszt 300 zł/h + opłata za korty + dobrowolna wpłata 100 zł/h na fundację PRO KIDS Foundation.

Analiza, opis i propozycje ćwiczeń
Za każdego gracza i za za każdy element (serwis, FH, BH, itd.) 150 zł/szt. + dobrowolna wpłata 50 zł/szt. na fundację.

Lokalizacja

Warszawa Mysiadło
Korty przy ul. Wiosenna 8
Maciej Toboła

Program skierowany jest do ambitnych amatorów i zawodników, w tym wysokiego wyczynu, którzy oczekują przeprowadzenia konsultacji i analiz w miejscu poza funkcjonującymi ośrodkami w programie Premium Coaches.

Są to całodniowe, profesjoanlne konsultacje mające na celu zidentyfikowanie limitujących rezerw (technicznych, fizycznych, taktycznych, czy mentalnych), których uzupełnienie przyniesie graczowi poprawę.

Cennik

Cena za dzień (łącznie do 6h)

Konsultacje na korcie

Jeden gracz 800 zł/dzień + dobrowolna wpłata 100 zł/dzień na fundację PRO KIDS Foundation.
Dwoje graczy 1000 zł/dzień + dobrowolna wpłata 200 zł/dzień na fundację PRO KIDS Foundation.
Czworo graczy 1200 zł/dzień + dobrowolna wpłata 300 zł/dzień na fundację PRO KIDS Foundation.

Koszty pośrednie
Koszty dojazdu w Polsce 1,50 zł/km liczone w obie strony.
Nocleg 400 zł/dobę.

Analiza, opis i propozycję ćwiczeń
Za każdego gracza i za każdy element (serwis, FH, BH, itd.) 150 zł/szt. + dobrowolna wpłata 50 zł/szt. na fundację.

Trenerzy

Maciej Toboła

Program skierowany jest do ambitnych amatorów i młodych zawodników w kategoriach od pomarańczowej do U14. Zawiera w sobie Akcje szkoleniowe w formie zgrupowań, które organizowane są w ramach półkolonii i obozów oraz dopełniające, prestiżowe cykle turniejów Champions – Mistrzaki.

W ramach Akcji szkoleniowych organizowanych, w zaprzyjaźnionych ośrodkach, identyfikujemy limitujące rezerwy (techniczne, fizyczne, taktyczne, czy mentalne) i od razu je uzupełniamy w trakcie prowadzonych zajęć.

Program, w tym Akcje prowadzone są metodycznie z określonymi krótko, średnio i długoterminowymi celami i założeniami, które istotnie zwiększają umiejętności zawodników.

W cenie Akcji szkoleniowych zawsze zawarte są koszty opieki trenerskiej i infrastruktury m.in. kortów.

W ramach tego programu prowadzone są także podsumowujące, prestiżowe turnieje Champions – Mistrzaki, które mają na celu doskonalenie i weryfikację nabywanych umiejętności w trakcie Akcji szkoleniowych.

Cennik

Cena za dzień (za każdego gracza):

Zgrupowania
Półkolonie (z przekąskami i obiadem) koszt 200 zł/dzień + dobrowolna wpłata 25 zł/dzień na funcację PRO KIDS Foundation.
Obozy (z noclegami i pełnym wyżywieniem) koszt 400 zł/dzień + dobrowolna wpłata 25 zł/dzień na funcację PRO KIDS Foundation.

Analiza, opis i propozycje ćwiczeń
Za każdego gracza i za za każdy element (serwis, FH, BH, itd.) 100 zł/szt. + dobrowolna wpłata 50 zł/szt. na fundację.


Współpraca

Program TDP & Champions:

Najnowocześniejszy na świecie, bardzo wysoko efektywny system identyfikacji i rozwoju talentów graczy tenisowych, w tym zawodników. Jest to specjalnie zaprojektowany i wdrożony w PRO KIDS Tennis Academy system długofalowego kształcenia pod nazwą TDP – Talent Development Program, który zawiera w sobie także cykl prestiżowych turniejów Champions (Mistrzaki). Program został opracowany przez zespół wybitnych trenerów, który jest konsultowany z najlepszymi trenerami i metodykami na Świecie.

Trenerzy

Katarzyna Świciak

Trenerka tenisa i przygotowania fizycznego, współprowadząca i koordynatorka PIT Programu Identyfikacji Talentów w PZT, oraz cyklu turniejów Talenciaki mającego na celu metodyczną identyfikację talentów i kluczowe kształcenie zawodników tenisa na etapie przejścia do tenisa juniorskiego. Kontynuatorka i bezpośrednia sukcesorka nauczania i metodyki najlepszych trenerów. Trener asystent kadry U12 dziewczątkat w PZT. Współautorka systemu kształcenia w PRO KIDS Tennis Academy.

Maciej Toboła

Trener tenisa, były zawodnik, wielokrotny tłumacz i prelegent ogólnopolskich konferencji tenisa. Trener prowadzący zgrupowania w PIT ‑ Programie Identyfikacji Talentów PZT. Genialny praktyk posiadający ogromne zasoby wiedzy. Kontynuator nauk i metodyki wielu wybitnych, światowych trenerów i metodyków. Współautor systemu kształcenia w PRO KIDS Tennis Academy.

Rafał Rybicki

Instruktor tenisa i narciarstwa zjazdowego, teoretyk, praktyk tenisa i przygotowania fizycznego. Funkcjonalnie trener i prywatnie ojciec dwójki zawodników tenisa cechującymi się dobrymi walorami technicznymi i fizycznymi. Zawodowo przedsiębiorca i konstruktor. Organizator wielu projektów realizowanych z sukcesami. Pomocniczy współautor systemu kształcenia w PRO KIDS Tennis Academy.

Kontakt

Polityka prywatności

Akademia tenisowa
PRO KIDS Tennis Academy
przy PRO KIDS Foundation

ul. Ciechanowska 26
Sońsk 06-430
Komórka: 509 434 634
Email: kontakt@prokids.life

Łódź Katarzyna Świciak
e-mail: katarzyna.swiciak@prokids.life

Warszawa Maciej Toboła
e-mail: maciej.tobola@prokids.life